دوره های آموزشی

🗂 دوره های آموزش زبان انگلیسی دکتر نجفدری در ۵ سطح مختلف صورت میپذیرد.
همچنین زبان آموزان عزیز و گرامی میبایست قبل از شروع اولین سطح یک ترم ۵ جلسه ای را تحت عنوان: Pre برای آمادگی ورود به سطح اول بگذرانند.

🗂Levels:👇
📁Zero beginner
📁Novice
📁Intermediate
📁Advanced
📁Superb

📌🗂سطوح نامبرده شده در بالا هر کدام دارای ۳ ترم: Low , Mid , High میباشند.

🔴هر ترم آنلاین :👈 ۵ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای

📌قابل ذکر میباشد که 👈در هر هفته ۱جلسه آموزشی برگزار میشود.

📌زبان آموزان عزیز و ارجمند با گذراندن ۳ ترم وارد سطح بعدی میشوند.